Λήξη συμμετοχών

Ο διαγωνισμός έληξε στις 31/07/2016.